Čínština

 

Druhým jazykem světa Firefly/Serenity je po angličtině čínština, do které nezřídka sklouzávají i členové posádky kapitána Reynoldse. Pokud jste si někdy stejně jako my lámali hlavu, o čem si to v takových chvílích povídají, už si ji lámat nemusíte - zde najdete kompletní přehled všech čínských hlášek i s jejich českým překladem. Nejprve je pokaždé uvedena čínská hláška tak, jak zazněla v seriálu či filmu, následuje český překlad a místo, kde se daná hláška objevila. (U čínské verze nejsou z důvodu přehlednosti označeny přízvuky jednotlivých slabik; v hranaté závorce je pro lepší orientaci uváděn anglický fonetický přepis.) Jako základ byly použity informace ze stránky fireflychinese.home.att.net, nově fireflychinese.kevinsullivansite.net

 

Upozornění: Některé z těchto hlášek jsou silně vulgární. Ale na druhou stranu - kde jinde než ve Firefly se můžete naučit nadávat čínsky? :]

 

Obsah sekce

Firefly

 

Epizoda 1 - Serenity 1 & 2
 

Čínsky: Ta-ma de! [Ta ma duh!]

Česky: Zatraceně!

Situace: Mal, když zjistí, že se blíží křižník Aliance.

 

Čínsky: Bi-zui. [Bee-jway.]

Česky: Zmlkněte.

Situace: Mal k Zoe a Jaynovi lamentujícím kvůli křižníku Aliance.

 

Čínsky: Shi-a. [Shr ah.]

Česky: Rozumím.

Situace: Kaylee odpovídá Washovi předtím, než vypne reaktor.

 

Čínsky: Ai-ya, huai-le! [Ai ya, hwai leh!]

Česky: Jsme v p*deli!

Situace: Wash, když křižník začíná skenovat Serenity.

 

Čínsky: Bi-zui. [Bee-jway.]

Česky: Zmlkni.

Situace: Mal k Washovi, který si utahuje z Jayna.

 

Čínsky: Zhen ta-ma yao-ming. Zhu-yi. [Jun ta ma yao ming. Joo-ee.]

Česky: Buďte opatrní.

Situace: Wash varuje Zoe, než se jeho žena spolu s ostatními vydá za Badgerem.

 

Čínsky: Qing-jin. [Ching jin.]

Česky: Vstupte.

Situace: Inara zve Booka dál do svého raketoplánu.

 

Čínsky: Ni ta-ma de tian-xia suo-you de ren dou gai-si. [Nee ta ma duh tyen-shia suo-yo duh run doh gai si.]

Česky: Všechny je ušou*tat k smrti.

Situace: Mal, když zjistí, že na palubě je špeh.

 

Čínsky: mei-mei [mei-mei]

Česky: sestřičko

Situace: Inara ke zraněné Kaylee.

 

Čínsky: Ni-men dou bi-zui! [Nee mun doh bee-jway!]

Česky: Všichni mlčte!

Situace: Mal během hádky o zabíjení.

 

Čínsky: kuang-zhe de [kwong-juh duh]

Česky: šílené

Situace: Wash o létání s nestíněným jádrem reaktoru.

 

Čínsky: xiao-mei-mei [shiao mei-mei]

Česky: malá sestřičko

Situace: Mal ke Kaylee.

 

Čínsky: Hun-dan! [Hwoon dahn!]

Česky: Bastard! (Doslova: vajíčko.)

Situace: Jayne o jednom z mužů Patience.

 

Čínsky: Ai-ya, wo-men wan-le. [Ai ya, wo mun wan leh.]

Česky: Máme velký problém.

Situace: Zoe, když se blíží loď Plenitelů.

 

Epizoda 2 - The Train Job
 

Čínsky: Qing zai-lai yi bei ng-gaa-pei? [Ching zie lie ee-bay Ng-Ka-Pei?]

Česky: Mohu dostat ještě jednu sklenici Ng-Ka-Pei, prosím? (Ng-Ka-Pei - čínské rýžové víno)

Situace: Mal si objednává v baru.

 

Čínsky: O, zhe zhen shi ge kuai-le de jin-zhan... [Oh, juh jen sh guh kwai luh duh jean-jan...]

Česky: Ach, události se vyvíjejí vskutku slibně...

Situace: Mal o hrozící rvačce v baru.

 

Čínsky: Ke-wu de lao bao-jun... [Kuh-ooh duh lao bao-jurn...]

Česky: Protivný starý tyran...

Situace: Kaylee o Malovi, který jí nařídil vrátit se zpátky ke své práci.

 

Čínsky: zhen de shi tian-cai [jen duh sh tyen tsai]

Česky: naprostý génius

Situace: Kaylee o Malovi v souvislosti s jeho plány.

 

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]

Česky: Rozumíš?

Situace: Jayne k Simonovi ohledně jeho nedůležitosti.

 

Čínsky: gou cao de [go tsao de]

Česky: zparchantělý

Situace: Jayne, když se dozví, že jejich pozice není místem setkání s Niskovými lidmi.

 

Epizoda 3 - Bushwhacked
 

Čínsky: Wo de ma. [Wuh de ma.]

Česky: Maminko.

Situace: Jayne, když spatří mrtvou loď v kosmu.

 

Čínsky: Zhen dao-mei! [Jen dao mei!]

Česky: Ta naše smůla!

Situace: Mal, když si uvědomí, že loď přepadli Plenitelé.

 

Čínsky: tian shiao duh [tyen shiao duh]

Česky: Bůh ví.

Situace: Wash o výstřelech na mrtvé lodi.

 

Čínsky: Zao-gao. [Tzao gao.]

Česky: Sakra.

Situace: Wash, když se dozví, že loď přepadli Plenitelé.

 

Čínsky: Wo de tian, a. [Wuh de tyen, ah.]

Česky: Bože na nebesích.

Situace: Mal, když se dozví, jak si zohavil tvář muž, který přežil útok Plenitelů.

 

Čínsky: Hun-dan. [Hwoon dahn.]

Česky: Pošuk. (Doslova: vajíčko.)

Situace: Jayne o veliteli Harkenovi.

 
Epizoda 4 - Shindig
 

Čínsky: Wei! [Way!]

Česky: Hej!

Situace: Otrokář Wright reaguje na poruchu kulečníkových koulí.

 

Čínsky: bao-bei [bao bay]

Česky: miláčku

Situace: Atherton Wing k Inaře přes cortex.

 

Čínsky: wen-guo pi [wun gwo pee]

Česky: smrdět (cítit něco nekalého)

Situace: Badger o Harrowovi.

 

Čínsky: pi-gu [pee-goo]

Česky: p*del

Situace: Badger o Harrowovi.

 

Čínsky: Lao-peng-you, ni kan qi-lai hen you jing-shen. [Lao pung yo, nee can chi lai hun yo jing shen.]

Česky: Vypadáte skvěle, starý příteli.

Situace: Inara k postaršímu muži na plese.

 

Čínsky: gou-shi [go se]

Česky: šrot (též sakra)

Situace: Atherton Wing mluví s Inarou o Serenity.

 

Čínsky: gou-shi [go se]

Česky: sakra (též šrot)

Situace: Inara, když spatří na plese Mala.

 

Čínsky: Xie-xie. [Sheh-sheh.]

Česky: Díky.

Situace: Kaylee děkuje Malovi za dovolení jít ke stolu s občerstvením.

 

Čínsky: Shen-me? [Shah muh?]

Česky: Cože?

Situace: Kaylee reaguje na poznámku Banning.

 

Čínsky: Cai bu shi. [Tsai boo shr.]

Česky: Ani náhodou.

Situace: Kaylee při odborném rozhovoru o technice.

 

Čínsky: yu-ben de [yu bun duh]

Česky: pitomé

Situace: Mal o souboji.

 
Epizoda 5 - Safe
 

Čínsky: Jian ta de gui! [Jien tah-duh guay!]

Česky: Prdlajs!

Situace: Mladý Simon o nápadu River, že Nezávislí používali v bojích dinosaury.

 

Čínsky: Na mei guan-xi. [Nah mei guan-shee.]

Česky: V tom případě nevadí.

Situace: Gabriel Tam k mladému Simonovi.

 

Čínsky: tian xiao-de [tyen shiao duh]

Česky: bůhví co

Situace: Gabriel Tam o čemsi na cortexu.

 

Čínsky: da bian-hua [dah bien-wha]

Česky: velká změna

Situace: Mladý Simon o vysněné počítačové konzole.

 

Čínsky: Liu kou-shui de biao-zi he hou-zi de ben er-zi. [Liou coe shway duh biao-tze huh hoe-tze duh bun ur-tze.]

Česky: Hloupý syn uslintané děvky a opičáka.

Situace: River o Malovi.

 

Čínsky: Niu-fen. [Niou-fun.]

Česky: Kravské lejno.

Situace: Simon, poté co do zmíněného lejna šlápl.

 

Čínsky: shuai [swai]

Česky: hezký

Situace: Kaylee o Simonovi.

 

Čínsky: le-se [luh-suh]

Česky: odpad

Situace: Simon o Serenity.

 

Čínsky: pian-zhi de jiu-cha-yuan [pyen juh duh jiou cha wen]

Česky: paličatý tyran (resp. tvrdohlavý pedant)

Situace: Simon o Malovi.

 

Čínsky: Fei-hua. [Fei hua.]

Česky: Nesmysl.

Situace: Mal odmítá tvrzení, že dobytek je ve špatném stavu.

 

Čínsky: Ma-shang! [Ma shong!]

Česky: Okamžitě!

Situace: Mal přikazuje Washovi, aby spěchal na ošetřovnu.

 

Čínsky: Lao-tian, bu. [Lao-tyen, boo.]

Česky: Ach Bože, ne.

Situace: Wash, když spatří Bookovo zranění.

 

Čínsky: jing-chang mei-yong de [jing-tzang mei yong-duh]

Česky: permanentně k ničemu

Situace: Mal o Simonovi.

 

Čínsky: mei-mei [mei-mei]

Česky: sestřičko

Situace: Simon k River.

 

Čínsky: Chu-fei wo si le. [Choo fay wuh suh leh.]

Česky: Jen přes mou mrtvolu.

Situace: Gabriel Tam k Simonovi.

 

Čínsky: nian-qing de [nyen ching-duh]

Česky: mladá

Situace: Patron k River.

  
Epizoda 6 - Our Mrs. Reynolds
 

Čínsky: Dang-ran. [Dahng rahn.]

Česky: Samozřejmě.

Situace: Simon odpovídá Bookovi na otázku, jestli má encyklopedii.

 

Čínsky: Ni bu gou-ge, ni hun-qiu. [Nee boo go-guh, nee hwoon-chiou.]

Česky: Nezasloužíš si ji, ty mizero.

Situace: Kaylee vytýká Malovi jeho chování k Saffron.

 

Čínsky: Guan ni zi-ji de shi. [Gwon nee tze-jee duh shr.]

Česky: Starej se o své.

Situace: Mal ke Kaylee.

 

Čínsky: Da-xiang bao-zha-shi de la du-zi. [Da-shiong bao-jah-shr duh la doo-tze.]

Česky: Explozivní sloní průjem.

Situace: Mal reaguje na Jaynovu nabídku vyměnit Saffron za Věru.

 

Čínsky: hun-dan [hwoon dahn]

Česky: bastard (doslova: vajíčko)

Situace: Mal o stařešinovi Gommenovi.

 

Čínsky: Wo de ma he ta de feng-kuang de wai-sheng dou! [Wuh duh ma huh ta duh fung-kwong duh wai-shung doh!]

Česky: Panenko skákavá a všichni tvoji šílení synovci!

Situace: Wash reaguje na Saffronino svádění.

 

Čínsky: Ren-ci de Fo-zu... [Run-tse duh fwo-tzoo...]

Česky: Milosrdný Buddho...

Situace: Inara, když uvidí, že je Mal naživu.

 

Čínsky: jian-huo [jien hwo]

Česky: laciná coura

Situace: Zoe o Saffron.

 

Čínsky: jing-cai [jing-tsai]

Česky: geniální

Situace: Wash o Saffronině sabotáži.

 

Čínsky: Deng yi miao. [Dung ee-miao.]

Česky: Počkej okamžik.

Situace: Wash k Malovi, zatímco kontroluje, jestli Saffron někomu nevolala.

 

Čínsky: Ai-ya! [Ai ya!]

Česky: Zatraceně!

Situace: Wash, když zachytí elektrickou interferenci.

 
Epizoda 7 - Jaynestown
 

Čínsky: Zhe shi shen-me lan dong-xi?! [Je shr shuh muh lan dong shi?!]

Česky: Co je to za svinstvo?!

Situace: Wash o mléku hliňáků.

 
Čínsky: Ye-su, ta-ma de... [Yeh-soo, ta ma duh...]

Česky: Ježišmarjá, zatraceně...

Situace: Jayne, když začíná píseň Hrdina z Cantonu.

 

Čínsky: xiong-mao niao [shiong mao niao]

Česky: pandí moč

Situace: Barman o mléku hliňáků, nevhodném pro hrdinu.

 

Čínsky: ge zhen de hun-dan [guh jun duh hwoon dahn]

Česky: skutečný bastard

Situace: Jayne o Higginsovi.

 

Čínsky: Hu-che. [Hoo-tsuh.]

Česky: Mluvíš nesmysly.

Situace: Zoe, šokovaná z Washova tvrzení, že Jayne je lidovým hrdinou.

 

Čínsky: Gao-yang zhong de gu-yang. [Gao yang jong duh goo yang.]

Česky: U všech kůzlat bez matek.

Situace: Wash, když zjistí, že Serenity nemůže odletět.

 

Epizoda 8 - Out of Gas

 

Čínsky: fei-wu [fei-oo]

Česky: kus šrotu

Situace: Zoe o Serenity.

 

Čínsky: Qu ni de! [Chur ni-duh!]

Česky: Jdi k čertu!

Situace: Wash k Malovi, který po něm chce, aby opustil zraněnou Zoe.

 

Čínsky: gui [guay]

Česky: peklo (resp. duch, démon)

Situace: Jayne se vkládá do hádky Mala s Washem.

 

Čínsky: Gau-saang hai-tung gu-zoeng. Gim-caa jeong-hei gung-jing. [Jeo-shung yong-jur goo-jang. Jien-cha yong-chi gong yin.]

Česky: Podpora života selhala. Okamžitě zkontrolujte hladinu kyslíku.

Situace: Hlas počítače varuje před nedostatkem vzduchu.

 

Čínsky: suo-you de dou shi-dang [suo-yo duh doh shr-dang]

Česky: vše, co je řádné

Situace: Mal těsně předtím, než nachytá Bestera s Kaylee ve strojovně.

 

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]

Česky: Rozumíš?

Situace: Mal mluví s Kaylee o poškozené součásti.

 

Čínsky: gou-shi [go se]

Česky: krám (kus šrotu)

Situace: Pirátský kapitán o Serenity.

 
Epizoda 9 - Ariel
 

Čínsky: Qing-wa cao de liu-mang. [Ching-wah tsao duh liou mahng.]

Česky: Zatracený parchant. (Doslova: Parchant šou*tající žáby.)

Situace: Mal se zlobí, když se mu nedaří naučit se Simonovy lékařské hlášky.

 

Čínsky: Ni-hao? [Nee hao?]

Česky: Haló?

Situace: Agent McGinnis na videofonu k Jaynovi.

 

Čínsky: xi-niu [shee-niou]

Česky: kravský (doslova: cucající krávy)

Situace: Jayne o alianční pušce.

 

Čínsky: mei-mei [mei-mei]

Česky: sestřičko

Situace: Simon k River.

 

Epizoda 10 - War Stories
 

Čínsky: Tai-kong suo-you de xing-qiu sai-jin wo de pi-gu. [Tai-kong suo-yo duh shing-chiou sai-jin wuh duh pee-goo.]

Česky: Ať mi všechny planety ve vesmíru vletí do zadku.

Situace: Wash poté, co Zoe vyjádřila Malův názor.

 

Čínsky: mei-mei [mei-mei]

Česky: sestřičko

Situace: Simon k River.

 

Čínsky: fang-zong feng-kuang de jie [fahng-tzong fung-kwong duh jeh]

Česky: uzel pohodlnického šílenství

Situace: Mal při hádce s Washem a Zoe.

 

Čínsky: niu-shi [niou-se]

Česky: kraví trus

Situace: Mal o Washově malé sabotáži.

 

Čínsky: Zao-gao! [Tzao-gao!]

Česky: Zatraceně!

Situace: Mal, když uvidí červenou tečku laserového zaměřovače.

 

Čínsky: Ta-ma de hun-dan. [Tah mah duh hwoon dahn.]

Česky: Zk*rvenej bastard.

Situace: Mal o Niskovi.

 

Čínsky: He chu-sheng za-jiao de zang-huo! [Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo!]

Česky: Špinaví prznitelé tvorstva!

Situace: Book o Niskovi a jeho lidech poté, co spatří Malovo ucho.

 
Epizoda 11 - Trash
 

Čínsky: Ben tian-sheng de yi dui rou. [Bun tyen-shung duh ee-dway-ro.]

Česky: Hloupý zdegenerovaný kus masa.

Situace: Saffron o odlétajícím Montym.

 

Čínsky: hou-zi de pi-gu [hoe-tze duh pee-goo]

Česky: opičí zadek

Situace: Saffron o Malovi.

 

Čínsky: Yi-qi shen-hu-xi. [Ee-chee shung-hoo-shee.]

Česky: Zhluboka se nadechněme.

Situace: Mal během hádky s Inarou.

 

Čínsky: suo-xi [suo-shee]

Česky: malicherný

Situace: Inara odpovídá Malovi, co myslela.

 

Čínsky: Ni-men dou shi sha-gua. [Nee mun doh shr sagwa.]

Česky: Pitomci. Vy všichni.

Situace: Inara poté, co ostatní odsouhlasili Saffronin plán.

 

Čínsky: bu hui-hen de po-fu [boo hway-hun duh puo-foo]

Česky: bezcitná semetrika

Situace: Simon o Saffron.

 

Čínsky: Shen-sheng de gao-wan. [Shun-sheng duh gao-wahn.]

Česky: Svaté testikulární úterý.

Situace: Mal poté, co spatří salon v luxusním sídle.

 

Čínsky: Wang-ba-dan de biao-zi. [Wang-ba dan duh biao-tze.]

Česky: Děvky z vajíčka.

Situace: Saffron o policistech.

 

Čínsky: Ta shi suo-you di-yu de biao-zi de ma! [Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah!]

Česky: U všech děvek v pekle!

Situace: Kaylee, když spatří Saffroninu sabotáž motoru.

  
Epizoda 12 - The Message
 

Čínsky: Ni gao-su na niu ta you shuang mei-mu? [Nee gao-soo na niou, ta yo shwong mei-moo?]

Česky: Proč neřekneš té krávě, jaké má hezké oči?

Situace: Kaylee k Simonovi poté, co ji neúmyslně urazil.

 

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]

Česky: Rozumíš?

Situace: Womack k Amnonovi.

 

Čínsky: tian xiao-de [tyen shiao-duh]

Česky: ve jménu všeho, co je svaté

Situace: Mal k Traceymu, když se dozví, co Tracey ukradl.

 

Čínsky: xiong-can sha-shou [shiong-tsan sha-sho]

Česky: nemilosrdná vražedkyně

Situace: Kaylee se baví s Traceym o Zoe.

 

Čínsky: Wo de ma! [Wo duh ma!]

Česky: Můj Bože!

Situace: Wash reaguje na blízké exploze.

 
Epizoda 13 - Heart of Gold
 

Čínsky: gen hou-zi bi diu-shi [gun hoe-tze bee dio-se]

Česky: soutěžit s opicí ve vrhání trusu

Situace: Inara o tom, co jí může dům Společnic.

 

Čínsky: Zhu-fu ni, mei-mei. [Tzoo-foo nee, mei-mei.]

Česky: Buď požehnána, sestřičko.

Situace: Nandi k Inaře.

 

Čínsky: Wei zuo-zhe man-zai er qu. [Way tzwo-juh man-tzai ur choo.]

Česky: Naložili (lodě) a odletěli.

Situace: Vypravěč v divadle mluví o Zemi.

 

Čínsky: Dong ma? [Dong ma?]

Česky: Rozumíte?

Situace: Jayne k prostitutkám.

 

Čínsky: zhen mei nai-xing de Fo-zu [jen mei nai-shing duh fwo-tzoo]

Česky: extrémně netrpělivý Buddha

Situace: Nandi reaguje na Malovo gentlemanské chování.

 

Čínsky: wang-ba-dan [wang bao dahn]

Česky: mizerný bastard

Situace: Nandi o jednom z Burgessových lidí.

 

Čínsky: niao shi de du-gui [niao se duh doo-gway]

Česky: pochc*ní srabi

Situace: Wash o Burgessových lidech.

 
Epizoda 14 - Objects in Space
 

Čínsky: fei-fei de pi-yan [fay-fay duh pee-yen]

Česky: řitní otvor paviána

Situace: Jayne, když Kaylee vypráví o střelbě River.

 

Čínsky: Bi-zui, nin hen bu-ti-tie de nan-sheng! [Bee-jway, neen hen boo-tee-tyeh duh nan-shung!]

Česky: Mlčte, vy zbrklé děti!

Situace: Inara, když se Wash a Jayne začnou hašteřit během diskuse o River. 

 

Čínsky: xiong-meng de kuang-ren [shiong-mung duh kwong-run]

Česky: šílený násilník

Situace: Inara o Earlym.

 

 

Serenity - komiks

 

Those Left Behind, sešit 1

 

Čínsky: yi da tuo da-bian

Česky: jedno velký h*vno

Situace: str. 3, Jayne o maléru, v němž se ocitli.

 

Čínsky: Hun-dan!

Česky: Bastardi!

Situace: str. 7, žena z Ottova týmu o Malovi, Jaynovi a Zoe.

 

Čínsky: yao-nu

Česky: sukuba

Situace: str. 7, Jayne o ženě z Ottova týmu.

 

Čínsky: Zhu a, ni ming-ming zhi-dao wo shi bang ni zuo-shi, you he bi zhao wo ma-fan ne?

Česky: Ach Bože, očividně si jsi vědom toho, že Ti pomáhám konat Tvé dílo; proč dopustíš takovéto potíže?

Situace: str. 9, pastor Book poté, co všichni lidé utekli z kostela.

 

Čínsky: Kao!

Česky: Zatraceně!

Situace: str. 10, Mal poté, co Ott se svým týmem uprchl.

 

Čínsky: Kan wo-men zen-me si ba!

Česky: Schválně, jestli přežijeme. (Doslova: Podívejme se, jakým způsobem zemřeme.)

Situace: str. 17, Wash.

 

Those Left Behind, sešit 2

 

Čínsky: shen-me gong-zuo dou mei-you

Česky: bez práce

Situace: str. 14, Mal k Inaře.

 

Čínsky: kao

Česky: malér

Situace: str. 15, Mal k Bookovi.

 

Čínsky: Guai-guai long de dong!

Česky: Co to sakra...?!

Situace: str. 19, Wash po spatření trosek lodí.

 

Those Left Behind, sešit 3

 

Čínsky: bu-yao ming de su-du

Česky: životu nebezpečná rychlost

Situace: str. 14, Wash k Malovi.

 

Čínsky: Wo zai qian-shi yi-ding re-dao shen-me ren le ba...

Česky: Ve svém minulém životě jsem musel někoho opravdu naštvat...

Situace: str. 16, Mal po spatření lodi agentů Modrého slunce.

 

 

Serenity - film

 

Čínsky: Bai-tuo, an-jing yi-dian. [Bai-tuo, an-jing-eedyen.]

Česky: Ticho, prosím.

Situace: Učitelka k vyrušujícímu žákovi.

 

Čínsky: Dong le ma? Ni chou-lian, you mei-you? [Dong-luh-mah? Ni cho lyen, yo mei yo?]

Česky: Jasné? Není ve tvé tváři strach?

Situace: Mal k Simonovi na konci hádky.

 

Čínsky: Ai-ya. Tian a... [Ai-yah. Tyen-ah...]

Česky: Ach. Ach Bože...

Situace: Wash, když uslyší o Plenitelích.

 

Čínsky: Da-jia zuo-xia! [Da jee-ah tzwo sha!]

Česky: Všichni sednout!

Situace: Zoe k ostatním ve vznášedle.

 

Čínsky: Ni zhao-si ma? Ni yao wo kai-qiang? [Nee tzao ss-ma? Nee-yow wuh-kai chang?]

Česky: Chceš umřít? Chceš, abych tě zastřelil?

Situace: Mal k Simonovi poté, co ho Simon napadl.

 

Čínsky: Gou huang-tang. [Go hwong-tong.]

Česky: Dost těch nesmyslů.

Situace: Jayne si pro sebe mumlá o River.

 

Čínsky: Zhe-ge ji-hua zhen ke-pa! [Juhguh jee hua jun kuhpah!]

Česky: Tenhle plán je příšerný od začátku až do konce!

Situace: Wash o Malově riskantním plánu.

 

Čínsky: Ren-ci de Shang-di, qing dai wo zou... [Runtse de shang-dee, ching daiwuhtzo...]

Česky: Milostivý Bože, prosím, vem mě pryč...

Situace: River na Mirandě.

 

Čínsky: Wo xiang mei er, mei xin, bian shi-tou. [Wuoshang mayer, maysheen, byen shr-to.]

Česky: Chci se vzdát uší a srdce a stát se kamenem.

Situace: River na Mirandě.